Wie werken er mee?

Werken aan Fase 2 dat doe je samen met je werkgever. Je werkgever heeft er alle baat bij om jou zo gezond mogelijk weer terug te krijgen. Het is goed om regelmatig samen te bekijken wat nodig is. Zowel op de korte termijn als de langere termijn.

 

Samen zullen jullie aanpassingen moeten doen zodat jij herstelt en een burn out niet meer terug kan komen. Het is heel belangrijk om dat bespreekbaar te maken. Zowel vanuit werkgever als werknemer.

 

Omdat de kennis soms beperkt is, kan het helpen om objectieve partijen te betrekken. Er zijn partijen die best kunnen adviseren over wat voor jouw herstel goed is. Denk daarbij aan: jouw huisarts, jouw begeleider maar ook aan een externe burn out coach of een ervaringsdeskundige binnen de organisatie.

 

Sommige partijen zetten misschien druk op het herstel. Denk daarbij aan de bedrijfsarts, mensen van P&O en misschien een teamleider. Het hebben van druk is op zich niet erg. Soms moet je een beetje geduwd worden om verder te komen. Mocht je echter te veel druk ervaren, dan moet je dat zeker bespreekbaar maken.

 

Het is vaak niet slecht bedoeld, maar men heeft te weinig kennis en inzicht over het herstellen van een burn out.

 

Eigen ervaring

Bij mijn herstel, op korte termijn, had ik veel contact met mijn teamleider. Dagelijks vroeg hij of het ging. Vaak heel kort en soms alleen een blik en een duim. Maar dat was genoeg. Ik voelde me gezien en hij reageerde meteen als ik ergens meezat.

 

Daarnaast had ik een collega, die ook een burn out gehad heeft en die mij regelmatig een spiegel voorhield. Dat was erg prettig.

 

Op de langere termijn had ik contact met: huisarts, psycholoog, bedrijfsarts en P&O. Daar werden vaak de grove lijnen besproken waarbinnen mijn herstel kon plaatsvinden. De partijen waren betrokken, maar hadden andere belangen. De huisarts en psycholoog waren er voor mij, bedrijfsarts en P&O waren er meer voor de organisatie. Dat leidde soms tot verwarring en onduidelijkheid.

 

Vanuit P&O, werd er druk gezet op mijn herstel. Ik vond dat vervelend. Het ging al niet goed met mij en om dan druk te zetten, dat werkte averechts. Ik heb dat met mijn teamleider besproken. Die heeft dat besproken met P&O en uiteindelijk werd de druk minder.

 

Wat is er positief?

Ondanks dat het niet altijd zo voelt, denk ik dat de meeste mensen het beste met je voor hebben. Niemand wil deze situatie langer laten duren dan nodig. Het is vaak een gebrek aan kennis dat ertoe leidt dat er verwarring en onduidelijkheid ontstaat, dus als die kennis er wel is, dan maakt dat het herstel makkelijker.

 

Daarnaast is het best positief dat jouw huisarts en psycholoog/begeleider er voor jou zijn. Dat voelt veilig. 

 

Tips:

1)      Calculeer in dat er meerdere betrokkenen zijn met verschillende belangen

2)      Zoek een collega die weet wat er op je af komt

3)      Als druk onprettig voelt, zeg dat dan!

4)      Neem het niet te persoonlijk als het niet goed gaat. Vaak ontbreekt kennis

5)      Informeer hen hoe een burn out werkt, vertel aan hen wat aan de hand is.

 

Voor de werkgever

Het is natuurlijk belangrijk dat de werknemer zo goed en gezond mogelijk terugkeert. Daarbij is het goed om geïnformeerd te blijven over hoe een burn out werkt en hoe het herstel verloopt.


Het komt vaak voor dat werkgevers gaan duwen. Op het tempo, de inhoud van werkzaamheden, de druk op de organisatie noem maar op. Daarmee bevind je je op glad ijs omdat het herstel veel langer duurt op het moment dat je te hard duwt.


De werknemer kan onveiligheid, schaamte en druk voelen. Daarmee is de kans groot dat hij verkeerde beslissingen neemt. Niet in lijn met zijn herstel. Dus ben voorzichtig met duwen.


Onder het personeel kan er spraken kan zijn van roddel en geklets. De vraag of dit bijdraagt aan het herstel lijkt mij overbodig.