EMOTIE BLIJ


INLEIDING


In eerste instantie is blij zijn een prima emotie. Mensen die blij zijn zitten goed in hun vel, zijn vrolijk en meestal ook erg productief. Deze mensen zitten vaak in een positieve flow waarbij ze het beste uit zichzelf en hun omgeving kunnen halen.

Hun opgewektheid kan aanstekelijk werken, waardoor de sfeer in een team positief wordt beïnvloed.


Toch kan er een kanttekening gemaakt worden bij (te) blije mensen. Het kan zo maar zijn dat de blijdschap ervoor zorgt dat een bepaalde maten van professionaliteit en objectiviteit verloren gaat.


Je zult ook niet de eerste zijn waarbij een blije bui leidt tot naïef gedrag. Waarbij mensen hun capaciteiten overschatten en wellicht beslissingen nemen die niet helemaal stroken met de werkelijkheid.


Kortom: blijdschap is prima, maar blijf alert.


SAMEN


Zit je in een omgeving waar de mensen niet blij zijn, dan kan dat echt gevolgen hebben voor de productiviteit/ betrokkenheid van het team. Zeker het niet in een positieve flow komen, maakt dat het team stug en stroef werkt. Er is weinig verbinding met elkaar. Afspraken maken is soms lastig, mensen willen niet echt met elkaar samenwerken en zullen zich vooral focussen op hun eigen werk.  


Er is geen team gevoel en men is niet van plan om meer voor elkaar te doen. Om harder voor elkaar te werken of een stapje extra te zetten in het belang van het team.


Vaak worden successen niet gevierd en is men vooral bezig met de waan van de dag. Demotivatie ligt op de loer en het kan zo maar zijn dat mensen zich afvragen waarom ze überhaupt in dit team zitten.


Zit je in een over positief team, ben dan ook alert. Afspraken, toezeggingen enz. kunnen vanuit blijdschap en flow een heel andere lading hebben dan bedoeld. Soms is het beter om met afstand naar een situatie te kijken.


Ook ben ik altijd een beetje argwanend naar te blije of te vrolijke mensen. Ik denk dan dat er een dubbele lading zit, of dat ik niet goed overzie wat er nou echt speelt


Kortom, samen met je team moet je op zoek gaan naar de juiste doses blijdschap. Voldoende om in een positieve flow te komen/ te blijven maar met realiteitsbesef. Dat is de ideale situatie.


VERANDEREN


Zit je in een negatieve flow met je team, pak dat aan. Zoek uit wat het maakt dat mensen negatief tegen het team aan kijken en ga ermee aan de slag. Het begint al door te denken in thermen als verbinding en het vieren van successen. Ook kan het helpen om te streven naar vriendschappen op het werk. Of hier in ieder geval te onderzoeken of dat mogelijk is en hoe dat te bereiken is.

Verderop sta ik uitgebreid stil bij thema’s waarbij het zo ontzettend makkelijk is het team in een positieve flow te krijgen. Misschien is het nuttig omdat te lezen.


Zit je echter in een te positieve flow met je team, pak dat ook aan. Mensen die een te positieve/ rooskleurige kijk op de zaak hebben verliezen soms de realiteit uit het oog. Te blije/ vrolijke mensen wekken wellicht wantrouwen. Vragen als: waarom zijn zij zo blij, spelen ze dat, zien ze wel hoe het echt zit, kunnen bij leden van het team opkomen


Vanuit blijdschap horen je opmerkingen als: “wij kunnen dat” of “denk in wat wel”. Op zich prima, maar blijf nuchter en reëel.


GROEIEN 


We zijn allen professionals en in die rol is het goed om op een volwassen en uitgebalanceerde manier om te gaan met blijdschap op het werk.

Probeer om de goede en mooie kanten van deze blijdschap te zijn. En er ook echt bij stil te staan dat dit een zeer krachtige motivator is.


Mocht je daar nog niet zijn met jouw team, probeer naar deze fase te groeien. Met simpele kleine stapjes, zul je al merken dat de flow in het team de positieve kant opgaat.


VERTROUWEN 


Een normale omgang met blijdschap op het werk is erg belangrijk. Het geeft nl veel vertrouwen wanner de leider van het team hier op een professionele manier mee omgaat.


Ja zeggen tegen blijdschap als het kan, maar Nee zeggen tegen blijdschap als het moet.


SAMENVATTEND. 


Zorg ervoor dat je samen gelukkig bent. Dat je op zijn tijd in een positieve flow zit maar ben wel reëel