EMOTIE BOOS


INLEIDING


Misschien wel de mooiste emotie is boos zijn. Boze mensen zijn betrokken, geëmotioneerd, zien dingen op een andere manier, enz. maar ze voelen zich miskent, niet gezien of zijn gefrustreerd.


Wat mij helpt is om mezelf af te vragen waarom de ander boos is en wat ik niet zie. Kennelijk heb ik een zwarte vlek. Zie ik iets niet wat de ander wel ziet. In ieder geval is boosheid een teken van betrokkenheid.


Of de boosheid reëel is, dat is geen goede vraag. De vraag impliceert in feiten dat de boosheid wellicht onterecht is. En dat degene die zo boos is, het bij het verkeerde eind heeft. Meestal versterkt dit juist de boosheid en komt een oplossing niet dichterbij.


Boosheid is naar mijn mening een stadium waarbij de relatie aan het verslechteren is. Pas dan op dat je niet doorschiet in geen relatie. Het moment waarop de boosheid doorschiet in onverschilligheid.


Als we in de relatiesfeer denken (daar ga ik nog aandacht aan besteden), dan kun je een

– goede

-slechte

-geen

relatie met iemand hebben.


Als er geen relatie meer met iemand is, dan is de boosheid zo ver door geschoten dat degene kiest om geen relatie meer te hebben. Een moment waarop onverschilligheid, en desinteresse de boventoon gaan voeren.


Het lijkt me duidelijk dat boosheid een krachtige emotie is die veel energie kost en dat het daarmee een emotie is die, op termijn, energielekken kan geven. Vandaar dat ik hem hier benoem.


SAMEN


Zijn er in jouw omgeving mensen boos, neem het serieus. Probeer om samen te achterhalen waar de boosheid vandaan komt. Als je er samen naar kijkt, kun je verbinding maken en meekijken naar wat degene ziet en waarom hij/zij zo boos is. Hou er ook rekening mee dat iemand wordt opgejut. In een team dat niet lekker loopt, komen dit soort intriges vaker voor (lees grenzen).


Ben er ook alert op om niet te gaan bagatelliseren, het op zijn beloop laten of wegwuiven. Voor de medewerker wordt zijn emotie dan ontkent. Hij zal zich niet meer serieus genomen voelen en verliest wellicht zijn motivatie


Heb je echter nooit iemand die boos is in jouw omgeving, dan zou ik me afvragen of degene wel betrokken is. Waarom wordt hij niet boos?

Zijn zij zo afgestompt dat het niet meer uitmaakt?


VERANDEREN


Boos zijn, is misschien wel de meest oprechte emotie. Ga boosheid waarderen en zie het als een krachtig signaal. Sta open voor de boosheid en geef mensen de ruimte om hun boosheid te uiten.


Is dat in jouw team niet zo gebruikelijk, maak er dan werk van. Geef mensen de ruimte om hun frustraties en boosheid te uiten.


Een luisterend oor kan al het begin zijn.


GROEIEN 


Omgaan met boosheid begint met het leren waarderen van de boosheid zelf. Sta open en zie de boosheid van de ander als een kans om zelf beter te worden


Openstaan voor deze emotie en leren zien wat de ander ziet, daar zit de groei.


VERTROUWEN 


Als iemands boosheid serieus wordt genomen, stijgt het vertrouwen en de verbinding in het team. Hij/ zij voelt de ruimte om boos te zijn. Ook wordt zijn emotie erkent en zal hij dit waarderen.


Als de emotie ook nog leidt tot actie, dan groeit het vertrouwen.


SAMENVATTEND 


Zie boosheid als een kans om iemands inzichten te begrijpen. Zorg wel voor herstel na de boosheid en kom er samen sterker uit.