EMOTIE ANGST


INLEIDING


Misschien wel de meest verlammende (en energievretende) emotie op het werk is angst. Een emotie die vaak negatief wordt ervaren en die best wat stress kan veroorzaken.


Omdat angst een overlevingsemotie is, lijkt het dat er een potentieel gevaar is. Degene die de angst ervaart, rekent kennelijk op een situatie waarbij het overlevingsmechanisme in werking moet treden.


Zoals uit veel literatuur blijkt, kennen we bij angst 3 reacties:

-vluchten

-vechten

-bevriezen


De persoon is in de opperste staat van paraatheid. Dat paraat zijn, kost erg veel energie.


Echt extreem veel. Want degene is verlamd door angst en staat op het punt om: te vluchten, te vechten of te bevriezen. Elke actie gaat gepaard met erg veel energie. Vaak zie je dat deze mensen gestrest zijn, vaker ziek zien, afwezig zijn, noem maar op.


Als dit lang duurt, is dat zo’n enorme aanslag op de energiehuishouding van een persoon, dat is onvoorstelbaar.


Het is goed om daarnaar te kijken.

Als het gaat om burn-out preventie zit hier een belangrijk startpunt.


SAMEN


Iemand die angsten heeft, voelt zich onveilig. Het is zaak om dat samen aan te gaan. Samen bekijken waar de angst vandaan komt.


Komt dat door: pesten, is de taak te zwaar, dreigt iemand zijn baan te verliezen, ongewenste gedrag, enz. Probeer samen aan een oplossing te werken en te bedenken welke acties uitgevoerd kunnen worden om de angst te verminderen.


De vraag of de angst terecht is, moet je eigenlijk niet stellen. Degene met de angst heeft het, en heeft daar ook last van.


Dus samen, in verbinding, werken aan de angst.


VERANDEREN


Het kan helpend zijn om hier open en eerlijk naar te kijken. Om met het team en de medewerkers een veilige plek te creëren waar mensen hun angst kunnen benoemen. Denk aan een vertrouwenspersoon id.


Vanuit dat punt kun je werken aan het verhelpen of verminderen van de angsten.


D.w.z. dat je serieus gaat kijken naar iemands angsten en dit benoemen, dat kan al een verandering zijn. Bewustwording is het woord.


In Fase 3 (hebben van een burn-out), sta ik uitgebreid stil bij angsten (thema denken, denken, denken) (ik ben dat nog aan het schrijven, maar kan je helpen).


GROEIEN 


Het team kan groeien als je dit gezamenlijk aanpakt. Hebben mensen angsten en staan ze in de overlevingsmodus, help hen.


Sommige mensen duiken weg of verschuilen zich. Zorg dat je aanwezig blijft en dat je contact houdt.


Praat er over met een vertrouwenspersoon of zoek hulp bij een coach om het team hierin verder te krijgen. Maar maak het bespreekbaar en ga er actief mee aan de gang.


VERTROUWEN 


Alleen als mensen je vertrouwen zullen ze instaat zijn om hun angsten bloot te geven.


Probeer om dat vertrouwen te geven. Misschien niet meteen, maar op termijn zullen mensen dat waarderen.


SAMENVATTEND


Angst kost enorm veel energie. Zijn er mensen in het team met angsten, ga daarmee aan de slag. Het levert grote energiewinsten op.