GRENZEN VAN EEN TEAM


INLEIDING


Elk team heeft te maken met grenzen. Een van de theorieën hierover kwam ik tegen op een symposium over burn-out. Zij lieten mij dit schema zien: (komt nog)


Zij vertelden dat er drie grenzen zijn, namelijk:

– de buitengrens (tussen het team en de omgeving)

– de grens tussen de leider (in het blauwe midden) en het team

– de grens tussen de teamleden onderling (tussen de vakjes)


Op al deze grenzen kan druk ontstaan. Dat is op zich niet erg, immers daar zijn grenzen voor. Maar als de druk te hoog wordt, of de grenzen zijn onduidelijk/ of worden gepasseerd, dan kan dat tot energielekken leiden.

In het kader van bewustwording van dit gegeven, wil ik daar even bij stil staan


SAMEN


Gemorrel aan de grenzen dat kan een probleem worden binnen een team. Zeker als de grenzen worden gepasseerd en er niet adequaat wordt gereageerd, dan staat de structuur van het team onder druk.


Er zijn echter per grens verschillende situaties. Als bijvoorbeeld:

– er druk op de buitengrens ontstaat en het team zit goed in elkaar. Dan ontstaat er cohesie, het team wordt hechter

– er druk op de interne grens zit (tussen leider en team) kan er agitatie ontstaan. Leden van het team passeren grenzen, waardoor de structuur van het team onder druk komt te staan

– er druk onderling ontstaat (tussen de leden van het team), dan is er sprake van intriges


Met name in de laatste 2 situaties, is er een groot risico op energieverlies en dat is in het kader van burn-out preventie en uitstekend startpunt om op in te grijpen.


VERANDEREN


Onduidelijke grenzen of het passeren ervan zijn dus niet alleen vervelend, ze voelen onveilig. Immers wie houdt het overzicht en zorgt voor de groep.


Op al deze 3 grenzen is de leider van doorslaggevende betekenis.


Het is van essentieel belang dat, de grenzen heel duidelijk worden gesteld. Het kan al helpen om de grenzen te beschrijven en dit met het team te bespreken. Zodat iedereen weet hoe de verhoudingen liggen en wat de consequenties zijn als men de grenzen passeert.

Is dat in jouw team niet goed geregeld, probeer het te veranderen. Zowel als leider, maar ook als lid van het team.


GROEIEN


Als de grenzen duidelijker zijn, dan kan het team adequater en efficiënter functioneren. Immers iedereen weet wat er verwacht wordt. Ook wat men over en weer van elkaar mag verwachten.

De cohesie van het team wordt daardoor sterker.


VERTROUWEN 


Duidelijk begrenzen van taken, opdrachten, verwachtingen en structuren van het team is enorm belangrijk. Het geeft bijzonder veel vertrouwen als de grenzen helder en duidelijk zijn.


SAMENVATTEND


Grenzen helpen. Ze geven precies aan wat, waar, wie, waarom en wanneer er iets van iemand verwacht wordt. Duidelijke grenzen zijn erg helpend bij het voorkomen van energielekken