Angst

Op het moment dat je terug gaat naar je werk is het normaal dat je gevoelens hebt van angst, twijfel, of schaamte. De angst komt natuurlijk voort uit het feit dat deze plek onderdeel is geweest van het ontstaan van de burn out.

 

Wat de angst mede voedt is dat je een tijdje los bent geweest van de werkplek en dat je in alle veiligheid kon werken aan je herstel. Dat gaf je een gevoel van veiligheid.

 

Die veiligheid is nu minder nodig omdat je er aan toe bent om de volgende stap in je herstel te zetten. Dat is teruggaan naar de werkplek en dat voelt best wel ongemakkelijk en ook wel beangstigend. De komende tijd zul je merken dat de angst minder wordt doordat je gebruikt gaat maken van de tips in de hiernavolgende teksten.

 

Kortom de angst is er en accepteer dat. Maar bedenk ook dat die over gaat.

 

Eigen ervaring 

Mijn bedrijfsarts adviseerde mij om in contact met het werk te blijven. Wel herstellen, maar zo af en toe naar het werk te gaan, zodat de stap terug niet te groot wordt.

 

Dat heeft bij mij goed uitgepakt. Ik ben 6 weken (inclusief de Kerstvakantie) niet op school geweest. Daarna ben ik, op therapeutische basis, terug gegaan. 

 

Natuurlijk had ik ook angst en dacht ik; “lukt me dit wel”? Met vallen en opstaan heb ik geleerd daarmee om te gaan. Door gebruik te maken van Fase 1 en (de tips die nog komen in Fase 2), is dat best goed gegaan.

 

Uiteindelijk is de angst verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor oplettendheid. Waardoor ik me steeds meer bewust ben gaan worden van mijn behoeften, grenzen en hoe daar mee om te gaan.

 

Wat is er positief?

De angst kun je het beste als een gegeven zien. Ja hij is er, maar je moet door. Terug gaan naar je werk, helpt bij het herstellen. Ja gaat ontdekken wat wel en niet kan. In het begin is dat nog niet zo veel, maar in de loop van de tijd ga je merken dat je steeds meer kunt doen en dat de angst minder wordt en zelfs weg gaat,

 

Tips:

1.   Wacht niet te lang met terug gaan. De drempel (angst) wordt alsmaar hoger

2.   Gebruik alle tools uit Fase 1 (schrift, planning, reflecteren enz.)

3.   De angst is extra groot wanneer je jezelf druk en verwachtingen oplegt.


Voor de werkgever

De medewerker die terugkeert is heeft een behoorlijk heftige periode achter de rug. Naar het werk gaan is een volgende stap in het herstel.

 

Bedenk dat de medewerker er nog lang niet is. Deze stap bespreekbaar maken en het gevoel geven dat hij/zij in ieder geval gehoord wordt, kan de drempel verlagen.

 

Door open hiermee om te gaan, kun je de spanning bij de medewerker wegnemen en daarmee het herstel versnellen.

Het is dus in ieders belang deze angst serieus te nemen.