IN WELKE ONTWIKKELINGSFASE ZIT HET TEAM


Elke groep, team, klas, organisatie of samenstelling van mensen heeft een aantal kenmerkende ontwikkelingsstadia. Zowel als docent maar ook als leidinggevende is het van belang te weten in welke ontwikkelingsfase de groep zich bevindt. Je kunt dan rekening houden met de dynamiek in een groep. Zowel als het gaat om gedrag, leiderschap, regels of afspraken, maar ook wat je kunt verwachten van de groep.


We noemen dit de fasen van ontwikkeling van Tuckman. Hieronder heb ik een overzicht geplaatst, hoe dat er uit ziet:

  

  1. Forming, de nieuwe teamleden orienteren zich. Er is weinig zicht op taken en verwachtingen men is vooral afwachtend
  2. Storming, er ontstaan groepjes over wie wat bepaald. Machtstrijden e.d. vinden hier plaats en hier worden de eerste (informele) structuren van het team gevormd
  3. Norming, er wordt bepaald hoe de structuren liggen. Wie is de (formele) leider, welke regels vinden we als groep acceptabel
  4. Performing, het team begint te presteren. Over en weer weet men wat men mag verwachten en de teamleden zijn goed op elkaar ingespeeld
  5. Adjusting, het team eindigt en valt uit elkaar. Het team houdt op te bestaan

Dit zijn, kort, de fasen waarin een groep zich kan bevinden.

Het is nuttig om de eisen en taken die gesteld worden aan het team, af te zetten tegen de fase waar het team in zit. Immers als deze niet goed passen, dan is de kans groot dat het team de taken niet goed/ voldoende kan uitvoeren. Wat wellicht leidt tot frustratie en frictie waardoor er energie weg lekt.


SAMEN


Samen ben je een team. En als je wat langer samen bent, lijkt het dat je in de performingsfase zit. Iedereen weet wat de bedoeling is en de taken en opdrachten zijn goed afgestemd op de capaciteiten van het team.

Als er echter wijzigingen in het team komen. Een teamlid gaat weg, mensen nemen shifts over (zorg), er komen nieuwe teamleden bij, dan begint de cyclus weer van voor af aan. Met elke verandering in het team begint het teamproces weer vanaf forming.


VERANDEREN


Bewust worden waar je zit in de fasen van Tuckman, dat is de verandering die nodig is. Zelfs met de kleinste verandering in een team moet je hier rekening mee houden. Denk ook aan het verschuiven van taken, nieuwe teamleden, andere werkplekken alles wat het team beïnvloedt kan deze cyclus starten.

Het is belangrijk om je dat te realiseren. En dat het team het dan nodig heeft om de fasen eerst te doorlopen en dat je daar in de belasting rekening mee houdt.

Het liefst proactief. Immers als je van tevoren weet in welke fase het team zit en welke verwachtingen daarbij horen, kun je van te voren maatregelen nemen om de impact te beperken.


GROEIEN 


Doordat je hier van tevoren rekening mee houdt, zul je misschien geneigd zijn om:

– eerder

– juist later

– helemaal geen


Wijzigingen in de groepsstructuur aan te brengen.


Doordat je meer bewust bent van het effect op de groepsdynamiek kun je beslissingen nemen die meer in lijn zijn met datgene waar de groep op dit moment toe in staat is.

Dat is de groei.


VERTROUWEN 


Goed nadenken van tevoren, kan veel stress voorkomen. Vooral bij de leden van het team wekt het erg veel vertrouwen dat de leiding hier aandacht voor heeft.

Je kunt hier veel frustratie, frictie en dus energieverlies voorkomen


SAMENVATTEND 

Zorg dat je bewust bent van de fasen van Tuckman en het gedrag van het team. En pas daar de belasting op aan.