EMOTIE BEDROEFD


INLEIDING


De laatste emotie is ook een erg energie slurpende emotie nl bedroefd zijn. Mensen die bedroefd zijn zitten in een negatieve flow. Er is iets in hun omgeving dat ervoor zorgt dat mensen in een bedroefde/ down stemming komen.


Een bedroefde stemming is een rem omdat mensen zich vervelend voelen. Deze mensen zijn aan het piekeren, nadenken, somberen over hetgeen hen is overkomen.


Mensen die zich in deze stemming bevinden zijn het tegenovergestelde van blijdschap. Daarmee mis je ook de voordelen van blijdschap. Bedroefde mensen zijn niet zo proactief, met hun gedachten ergens anders, kunnen de rest van het team negatief beïnvloeden, noem maar op.


Waarom iemand bedroefd is, kan aan verschillende factoren liggen. Zowel binnen het werk als daarbuiten. In beide gevallen is het goed om te bekijken waar het vanaf komt.


Soms is het duidelijk, maar soms ook niet.


Bij een overlijden, problemen thuis of een groot verlies is de oorzaak van het gevoel duidelijk.


Echter bij: het missen van een promotie, het vertrekken van een collega, veranderen van een team of noem maar op, kunnen ook gevoelens van bedroefdheid spelen. Die misschien niet meteen als dusdanig gezien worden.


Ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan aangezien hier veel energie kan weglekken.


SAMEN


Iemand die verdrietig is zit in een negatieve fase. Het is helpende om te troosten. Om samen met de verdrietige het verlies te verwerken en te bedenken wat kan helpen om uit deze fase te komen.


Het is erg fijn om te merken dat het team de ruimte geeft aan de verdrietige om zijn gevoel te uiten. Af en toe vragen hoe het gaat, gewoon informeren, dat kan al helpend zijn.


Samen, door het verdriet, dat is denk ik een goede oplossing.


VERANDEREN


Bij veel organisaties is weinig ruimte voor deze emotie. Het veranderen naar erkenning van het verdriet en de ruimte geven voor het rouwproces, is de verandering die je kunt doorvoeren.


Het team zal daar sterker uit komen. Immers je weet dat je op elkaar kunt bouwen, ook in slechte tijden,


GROEIEN 


Groeien naar samen dit gevoel aangaan. In verbinding zijn met elkaar en de ruimte geven voor verlies en verdriet. Daar zit de groei.


Dus niet alleen successen vieren, maar ook de ruimte geven voor verdriet.


VERTROUWEN 


Als mensen zich laten troosten, dan is dat een enorm vertrouwen in de trooster. Degene legt zijn verdriet (en dus kwetsbaarheid) in de handen van anderen.


Dat kan enorm verbindend werken in een team en geeft veel vertrouwen.


SAMENVATTEND


Verdriet/ bedroefdheid en somberte zijn emoties die troost vragen. Kun je dat als team bieden, dan geef je enorme blijk van verbinding. Mensen zullen elkaar meer vertrouwen en het team zal er sterker uitkomen.