MENTALE GEZONDHEID


INLEIDING


Psychologische en mentale problemen komen vandaag de dag meer voor dan ooit tevoren. Dat heeft er wellicht mee te maken dat we een mentaal uitputtende samenleving hebben gebouwd. Zowel sociaal, cultureel als economisch wordt er veel van onze mentale capaciteiten gevraagd.


In veel organisaties draaien de mentale processen op volle toeren en zijn ze soms zelfs overbelast. Soms is dat van korte duur en keert na een tijdje de rust weer terug. Maar in sommige sectoren lijkt de mentale overbelasting structureel. Omdat we dit maar beperkt kunnen volhouden ontstaan er allerlei mentale problemen. Met name in het onderwijs, de zorg en logistiek is de belasting hoog.


Het is erg belangrijk dat we kennis en inzichten vergaren over deze mentale problemen. Immers als we weten hoe dat werkt, dan kunnen we proactief handelen en deze mentale problemen in sommige gevallen voorkomen.


Bij een burn-out is dat hetzelfde. Het is belangrijk dat er kennis in de organisatie komt over hoe dat kan ontstaan. En hoe je daar je personeel tegen kunt beschermen.


Ik zal de verdere tekst specificeren naar burn-out, maar vraagstukken als somberte, eenzaamheid, angst, enz. kunnen ook voordeel hebben bij dezelfde aanpak.


SAMEN


Mentale kennis in huis halen kan op verschillende manieren. Het is vaak helemaal niet zo ingewikkeld, maar je moet ervoor open staan.


De makkelijkste en meest toegankelijke kennis is natuurlijk de ervaring. Iemand met een burn-out kan je precies vertellen wat er aan de hand is. Net als iemand die angsten heeft, somber is of andere mentale problemen heeft.

Het kan belangrijke inzichten geven om met deze mensen te bespreken wat er gebeurd is en waarom. Afgezien van het feit dat mensen zich gehoord voelen, is dit natuurlijk de belangrijkste bron van kennis. Samen bekijken wat er beter/ anders kan, zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt. 


Bedenk wel dat dit kennis achteraf is. 


De tweede bron is de kennis uit theorie. Er zijn boeken vol geschreven over mentale onderwerpen net als diverse websites (zoals de mijne) waar veel informatie op te vinden is. Ook kun je gebruik maken van deskundigen op dit terrein. Denk aan psychologen, coaches, GGZ, enz.

Wellicht kan het helpen om deze mensen, periodiek ( 1 keer per jaar) uit te nodigen. Om mee te denken in de risico’s binnen jouw organisatie.


Deze vorm van kennis heeft een proactieve insteek. Immers door deze kennis kun je van te voren, mogelijke hindernissen voorkomen. 


De laatste bron is de kennis uit intervisie. Het kan helpen om bij collega-bedrijven en instellingen te gaan kijken. Om te ontdekken wat zij doen op dit punt en te bekijken wat je van hen kunt overnemen. Immers zitten we in onze sector allemaal me hetzelfde probleem.

Deze kennis kan zowel reactief als proactief zijn.


Het is verstandig om deze kennis op een vaste plek te verzamelen. Wellicht is er iemand in de organisatie die dit als taak erbij krijgt. 


VERANDEREN


Als de organisatie bewust(er) wordt van de mentale problemen die er kunnen zijn, dan ben je daar als organisatie veel meer alert op. Je probeert je medewerkers te beschermen en te voorkomen dat ze in de problemen komen.


De mindset rond mentale problemen gaat daardoor veranderen. En krijgt de aandacht die het verdient. Je zult merken dat mensen in de organisatie, makkelijker kunnen praten over hun mentale problemen. 


Op het moment dat er iemand is die dit als onderdeel van zijn taken heeft, dan krijg je ook dat er een plek is, waar kennis en ervaring samen komen. De organisatie kan dan zowel reactief als proactief acties ondernemen.


GROEIEN 


Door deze kennis en ervaring serieus te nemen, groei je naar een organisatie die hier goed op kan gaan inspelen. Een organisatie die dit serieus neemt is een organisatie waarbij de medewerkers de ruimte voelen om hiermee aan de slag te gaan.

Dat ze dit kunnen en durven aan te kaarten.

Hierdoor kan de organisatie, of de stromen in de organisatie zo worden ingericht dat dit minder voorkomt.


VERTROUWEN 


Over 10 jaar zullen we terugkijken en denken: wat wisten we toen weinig en wat jammer dat we dit allemaal niet eerder gezien hebben. Maar goed dat we vandaag de dag wel aandacht hebben voor de mentale gezondheid van onze werknemers.


En wat goed dat er bij ons mensen werken die snappen hoe dit werkt en daar doelmatig op kunnen inspelen.


Dat geeft zo veel vertrouwen….dat is gewoon fijn….


SAMENVATTEND


Burn-out is volksziekte nr.1. Door meer kennis over dit fenomeen in huis te halen kunnen we preventieve maatregelen nemen ter voorkoming.

Het is belangrijk dat er iemand is die als aanspreekpunt geldt op dit onderwerp.