APK


INLEIDING 

Elk jaar hebben we de APK en onderhoudsbeurt van onze auto. Waarna er meestal iets moet gebeuren. Zoiets als filters vervangen, remvloeistof bijvullen, versleten banden vervangen, noem maar op. Allemaal bedoeld om onze auto veilig te houden.  


Andere vaste afspraken die wij hebben zijn: de schoorsteenveger, de onderhoudsmonteur van de CV en de afspraken bij de tandarts. Ook zij bekijken op regelmatige basis onze: schoorsteen, CV en onze gebitten. Waarna ze ons adviseren om: een vulling te vervangen, de verwarming eerder te ontluchten, ander hout te gebruiken, noem maar op. Bedoeld om ons leven prettiger te maken.


Misschien voel je ‘m al aankomen: ik denk dat het nuttig is om periodiek de organisatie te checken op burn-out risico. Elke periode kijken naar de risico’s in de organisatie, zowel van tevoren als achteraf.

Je kunt dan risico’s zien aankomen en maatregelen nemen. Ook kan het helpen om plannen te hebben over wat er moet gebeuren op het moment dat de risico’s toch voorkomen.


Hoe dat eruit zou kunnen zien, beschrijf ik hieronder.


SAMEN   


In veel organisaties kennen we een vorm van seizoenen in de belasting. Als we kijken naar:

-het onderwijs, is dat meestal rond de kerst

-administraties, is dat meestal aan het einde van een periode (maand of jaar)

-de tuinbouw, is dat meestal rond de teeltwisseling

-de logistiek is dat soms als de grootste klant iets extra’s nodig heeft, dan kraakt de organisatie

-enz. enz.


Het risico op extra stress in de toppen van de seizoenen, ligt op de loer. Met misschien wel zieke/ vermoeide medewerkers als resultaat.


In deze gevallen is het goed om iemand te hebben die met een kritisch oog kijkt naar de burn-out risico’s. Iemand die een goede inschatting kan maken van de situatie en kan bedenken hoe we, ook tijdens deze toppen, ervoor zorgen dat mensen niet opbranden.

Samen met deze burn-out medewerker kun je proberen om de organisatie (deels) bestendig te maken tegen burn-out.


Dus eigenlijk is stap 1 het aanstellen van een burn-out medewerker.


VERANDEREN 


De burn-out medewerker gaat (dat is stap 2) een risicoanalyse uitvoeren. Die gaat (periodiek) kijken waar de problemen in de organisatie zitten.


Dat kan op drie gebieden:

-proactief

Je gaat bekijken of je toekomstige stress toppen kunt ontdekken. Het kan bijvoorbeeld helpen om de ziekmeldingen te koppelen aan de seizoenen. In het onderwijs bijvoorbeeld zijn veel mensen ziek vlak voor de Kerst. Op administraties is er altijd stress rond de jaarafsluiting. Enz.


Als je dit van tevoren al weet, kun je daar nu al maatregelen tegen nemen.


-reactief

Als het dan toch gebeurt, wat doe je dan?

Ook hier zou je beleid op kunnen maken. Wat doet de organisatie als de stress toppen hoog zijn? Welke keuzes worden er gemaakt om dit te beperken.

Door van tevoren een soort draaiboek te maken, heb je meer grip op de situatie en word je minder overvallen. Je kunt van tevoren acties bedenken op het moment dat het toch gebeurt.


Welke taken moeten doorgaan en welke taken kunnen naar achteren geschoven worden?


-intervisie


Veel organisaties kampen met dezelfde problemen. Om te voorkomen dat iedereen zijn eigen wiel gaat uitvinden, kan het zinvol zijn om bij elkaar te gaan kijken.

Wat doet de ene organisatie t.a.v. burn-out bestrijding en wat doet de ander.


Soms is het nuttig om ook buiten de eigen sector te kijken. En misschien is het wel goed om te gaan kijken in sectoren waar dit minder voorkomt. Wat doen zij anders?

Hoe dan ook, door de risicoanalyse verander je van passief naar actief beleid t.a.v. het voorkomen van burn-out risico’s. En dat is al een stap in de goede richting.


GROEIEN 


Door de: burn-out medewerker, de risico-inventarisatie en de kennis (zie thema mentale gezondheid) krijg je meer inzicht in burn-out. Je groeit naar een organisatie waarbinnen de risico’s minder worden.


En hoewel het in eerste instantie een investering kost, betaalt het zich terug doordat er veel ellende voorkomen kan worden. Want op de lange termijn zul je op persoonlijk en financieel gebied zien dat deze groei de moeite waard is.


Mensen zijn minder ziek en gaan met meer plezier naar het werk.


VERTROUWEN 


Een organisatie met een actief burn-out preventiebeleid, zal burn-out beter kunnen voorkomen. Het zal groeien naar een burn-out bestendige organisatie.


Op de lange termijn geeft dit het vertrouwen dat burn-out eerder voorkomen kan worden.


SAMENVATTEND


Zorg voor een actief preventiebeleid, met regelmatig risicoanalyses. Hiermee voorkom je burn-out in de toekomst en zorg je voor een prettige, leuke maar vooral veilige werkplek